SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE SPLETNE STRANI  www.nepremicnine-tatjana.si

Splošno

Splošni pogoji poslovanja spletne strani www.nepremicnine-tatjana.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), z Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT) ter v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR) ter na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

S spletno stranjo www.nepremicnine-tatjana.si upravlja Tatjana Vdovič s. p., Gradiška 172, 2211 Pesnica pri Mariboru (v nadaljevanju kot prodajalec), ki ponuja svoje izdelke, kupci pa jih kupujejo. Spletna stran omogoča osnovne informacije o izdelkih na daljavo.

Uporabnik spletne strani je posameznik, ki se odloči za izpolnitev registracijskega obrazca. Uporabniku se ni potrebno registrirati.

Dostopnost informacij

Prodajalec se zavezuje, da bodo kupcu na voljo za naslednje informacije:

  • kontaktni podatki, za hitro in učinkovito komunikacijo s prodajalcem (naslov elektronske pošte, telefon ipd.);
  • informacije o izdelkih, opis, značilnosti in drugo;
  • informacije o  stroških, pogojih;
  • podatki o cenah blaga;
  • informacije o pravicah do odstopa od pogodbe ter samih pogojih za odstop;
  • o opredelitvi postopkov in pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov;
  • izjava o odgovornosti.

Ponudba izdelkov

Prodajalec se zavezuje k skrbnemu, rednemu in sprotnemu ažuriranju spletne strani in s tem ponudbe izdelkov na spletni strani. Prodajalec bo poskrbel za točnost objavljenih podatkov. Prodajalec se zavezuje, da bo redno pregledoval vsebino spletne strani, a hkratni ni odgovoren za točnost in pravilnost navedenih podatkov spletne strani www.nepremicnine-tatjana.si. Slike ponudbe so informativne. Prodajalec tako ne jamči, da slika v celoti izraža dejansko stanje. Prodajalec ne odgovarja za morebitne nenamerne napake pri opisu proizvodov. Prav tako ni mogoče izključiti možnosti napačnega podatka o ceni.

Cene

Cene so izražene v evrih. Vse navedene cene na spletni strani so cene ponudb in ne vsebujejo drugih stroškov prevzema, davkov  in provizije. Prodajalec je zavezanec za DDV. Cene, navedene na spletni strani, veljajo v trenutku oddaje povpraševanja  in nimajo v naprej določene veljavnosti in veljajo do spremembe. Kljub izjemnim naporom trgovca, da bi zagotovil ažurnost in točnost podatkov, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, ko se zgodi, da se cena spremeni v trenutku obdelave naročila kupca do potrditve, bo prodajalec kupcu to sporočil in ga obvestil o novih cenah. Kupec ima v tem primeru pravico naročilo spremeniti, ga preklicati deloma ali v celoti oziroma potrditi nakup po spremenjenih cenah, pri čemer ne utrpi morebitnih dodatnih stroškov nakupa ali  kupcu omogočil odstop od nakupa in mu ponudil rešitev, ki bo v obojestransko korist in zadovoljstvo.

Prodajalec lahko samostojno in v lastni izbiri dodeli posamezne popuste na nakup izdelkov. Popusti so lahko trajni ali opredeljeni v določenem časovnem roku. Prodajalec lahko spremeni ceno izdelkov brez predhodne najave kupcu. Ne glede na navedeno pa velja, da kupec vedno plača ceno, ki velja na dan, ko je bilo naročilo oddano in nakup s strani kupca potrjen. Prav tako ima prodajalec pravico opredeljevati popuste, časovno omejene akcije, akcijske ponudbe za posamezni proizvod ali skupino proizvodov ali vse proizvode brez predhodne najave.

Prodajalec se zavezuje k poslovanju v skladu z Zakonom o davčnem potrjevanju računov.

Elektronska komunikacija

Z obiskom spletne strani www.nepremicnine-tatjana.si in njeno uporabo prevzema uporabnik elektronsko komunikacijo kot osnovno orodje medsebojnega komuniciranja. Tako se uporabniku vsa obvestila, sporazumi in ostali material posreduje po elektronski pošti. Za na tak način posredovane informacije velja, da so enakovredne drugim oblika medsebojnega komuniciranja. V kolikor uporabnik nima elektronskega naslova ali je le-tega vnesel nepravilno, prodajalec nima nikakršnih obveznosti kupca, o izdelkih, nakupih in drugem obveščati na kakršen koli drug način. Velja tudi za obvestila o plačilu, podatkih o prevzemu in drugo.

Izjava o odgovornosti

 Informacije na tej spletni strani so podane z razlogom informiranja in namena pregleda spletne strani kupcu oz. uporabniku.

Izvensodno reševanje sporov

Skladno z zakonskimi normativi ponudnik spletne trgovine www.nepremicnine-tatjana.si ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Sodne spore bo reševalo pristojno sodišče v Mariboru.

Splošni pogoji so bili sprejeti 1. 1. 2019.