Splošni podatki – Upravljalec osebnih podatkov

Upravljalec spletne strani www.nepremicnine-tatjana.si je podjetje Nepremičnine Tatjana, Tatjana Vdovič s. p., trgovanje z lastnimi nepremičninami, Gradiška 172, 2211 Pesnica pri Mariboru, registrirano pri AJPES-u od 1.1.2019. Lastnica podjetja je tudi upravljalka osebnih podatkov, ki se obdelujejo v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja.

Podjetje Nepremičnie Tatjana se zavezuje k ščitenju osebnih podatkov, zasebnosti uporabnikov in se zavezuje za optimalno tehnološko podporo tej varnosti, v skladu z načeli Zakona o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Kateri podatki se obdelujejo ?

Osebni podatki, ki se obdelujejo (zbirajo, vodijo, shranjujejo), so se pridobili od uporabnikov, preko kontaktnega obrazca. Navedeni osebni podatki vključujejo:

 • ime in priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonsko številko,
 • naslov s hišno številko,
 • poštno številko in
 • kraj bivanja.

V katere namene se podatki obdelujejo ?

Podjetje Nepremičnine Tatjana obdeluje uporabnikove osebne podatke za naslednje namene:

 1. a) Obdelava osebnih podatkov za izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Podjetje Nepremičnine Tatjana lahko obdrži osebne podatke upravičenca med ali po prenehanju pogodbe zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki jih naloži javni organ. To vključuje zlasti: obdelavo informacij, povezanih s plačilom po pogodbi, da bi izpolnila davčne in računovodske obveznosti ter  razkritje informacij, ki jih zahtevajo javni organi, vključno s sodišči, na podlagi in v skladu s splošnimi veljavnimi določbami.

 1. b) obdelava osebnih podatkov z namenom doseganja legitimnega interesa

Obdelava osebnih podatkov z namenom doseganja legitimnega interesa podjetja Nepremičnine Tatjana ali tretje osebe, pod pogojem, da taki legitimni interesi ne posegajo v interese ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika.

Podjetje Nepremičnine Tatjana lahko obdeluje osebne podatke uporabnika med ali po prenehanju pogodbe za namene uresničevanja ali izvrševanja zakonskih zahtev podjetja Nepremičnine Tatjana ali obrambe podjetja Nepremičnine Tatjana iz pravnih zahtevkov ali zahtevkov zaščite pravic ali varnosti podjetja Nepremičnine Tatjana, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, ali za namene reorganizacije, vključno s pripojitvami, združitvami in drugimi spremembami v poslovanju podjetja Nepremičnine Tatjana, v celoti ali delno.

Komu posredujemo osebne podatke ?

 Podjetje Nepremičnine Tatjana lahko posreduje osebne podatke uporabnikov:

 1. a) Organom, vključno s sodišči, regulativnimi organi in drugimi javnimi organi, v obsegu, ki je potreben za: (a) izpolnjevanje zakonske obveznosti v zvezi s podjetjem Nepremičnine Tatjana; (b) ščitijo in uveljavljajo pravice podjetja Nepremičnine Tatjana, drugih uporabnikov ali tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine; (c) za zaščito varnosti podjetja Nepremičnine Tatjana, drugih uporabnikov ali tretjih oseb.
 2. b) Pravnim svetovalcem pod zagotovilom, da morajo tretje osebe upoštevati splošne pogoje varovanja osebnih podatkov z zagotavljanjem ustrezne ravni varstva osebnih podatkov upravičenca, ki je vsaj enaka tem splošnim pogojem.

Pravice uporabnika v zvezi z osebnimi podatki

Uporabnik lahko poda zahtevo podjetju Nepremičnine Tatjana, da bi dosegel naslednje pravice:

 1. a) pravico dostopa in popravka njegovih osebnih podatkov

Pravica vključuje potrditev, da se uporabnikovi osebni podatki  obdelujejo. Ta pravica opredeljuje tudi dostop do osebnih podatkov posameznika ter druge podporne informacije.

Posamezniki imajo pravico do popravka osebnih podatkov, kadar so ti netočni.

 1. b) pravico do prenehanja obdelave svojih osebnih podatkovv tržne namene
 2. c) pravico do ugovora z obdelavo osebnih podatkov, kadar se obdelujejo osebni podatki zaradi doseganja legitimnih interesov podjetja Nepremičnine Tatjana ali tretjih oseb, če takšni legitimni interesi ne posegajo v interese ali temeljne pravice in svoboščine upravičenca;
 3. d) pravico do izbrisa osebnih podatkov, če:

– osebni podatki niso več potrebni za namene, določene v točki 3;

– uporabnik umakne privolitev, na kateri temelji obdelava, in ne obstaja drug pravni temelj za obdelavo;

– uporabnik ugovarja obdelavi in ne obstaja legitimni interes za dokončanje obdelave njegovih osebnih podatkov;

– se osebni podatki obdelujejo brez pravnih razlogov;

 1. e) pravico na omejitev obdelavev primerih, ko:

– je pravilnost osebnih podatkov pridobljena s strani uporabnika dvomljiva, in sicer za obdobje, v katerem bo podjetje Nepremičnine Tatjana preverilo točnost prejetih podatkov;

– je obdelava brez pravne podlage, uporabnik pa nasprotuje izbrisu osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe;

– ko podatki niso več potrebni za namen obdelave, posameznik pa jih potrebuje za uveljavitev pravnih zahtevkov.

Takšne zahteve in / ali obvestila se pošiljajo po pošti, telefonu in / ali elektronski pošti na naslov:

Nepremičnine Tatjana, Tatjana Vdovič s. p., trgovanje z lastnimi nepremičninami

Gradiška 172

2211 Pesnica pri Mariboru

e-pošta: info@nepremicnine-tatjana.si

tel. št.: 040 742 580